O nás

4. oddíl Jeleni je oddílem skautského střediska Lípa Říčany pro kluky od 11 do přibližně 15 let.

Skauting

Naším posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností v souladu s principy a metodami stanovenými zakladateli světového a českého skautingu. Více o skautingu se můžete dočíst na oficiálních stránkách Junáka.

Naše činnost

Oddílová činnost se zaměřuje na výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje množství aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do družin - skupin po cca 7 členech.

Schůzky

Během roku se náš oddíl schází na pravidelných schůzkách, které jsou nejen plné her, ale také procvičování řady dovedností a vědomostí, které skauti uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

Výpravy

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny. V průběhu oddílového roku do ní patří jedno až vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst, na kterých si skauti prověří svou fyzickou zdatnost, upevní kolektiv a procvičí pokročilejší techniky.

Náš oddíl jezdí tradičně o velikonočních a podzimních prázdninách na výpravy do českých CHKO či národních parků. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je skvělou příležitostí k poznání světa kolem nás, ale i sebe sama.

Tábor

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu je letní tábor trvající dva až tři týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na nich se skauti především učí být platnými členy týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby. Letními tábory vrcholí i oddílové hry a soutěže, ukazují hodnotu prostého života a pěstují vztah k přírodě.

Klubovna

Naše středisko má v Říčanech, poblíž rybníku Marvánek, vlastní srub, kde probíhají pravidelné schůzky našeho oddílu. Přesnou adresu a vyznačení na mapě najdete v našich kontaktech.

 pondělí 2. září 2013 13:46:00      admin